SILVER AUTOMATION INSTRUMENTS LTD.
PRODUCT_CATEGORY

Oleh Media
Meter Aliran

Dasar Privasi

Privasi dan Pengumpulan Data
Laman web ini mengumpulkan maklumat dari pengguna kami di beberapa titik yang berbeza di laman web kami untuk memproses tempahan dan melayani anda dengan maklumat yang lebih baik. Laman web ini adalah satu-satunya pemilik maklumat yang dikumpulkan di laman web ini. Kami tidak akan menjual, berkongsi, atau menyewakan maklumat ini kepada pihak luar, kecuali seperti yang dinyatakan dalam polisi ini. Maklumat yang dikumpulkan merangkumi nama, alamat penghantaran, alamat penagihan, nombor telefon, alamat e-mel, dan maklumat pembayaran seperti kad kredit. Nama pengguna dan kata laluan anda harus dirahsiakan dan anda tidak boleh berkongsi maklumat ini dengan sesiapa pun. Kami mengumpulkan maklumat peribadi, yang akan anda berikan secara sukarela melalui pendaftaran di laman web ini. Pendaftaran diperlukan untuk melihat dan memesan produk kami. Kami perlu mengumpulkan maklumat peribadi anda untuk memproses pesanan anda.

Instrumen Automasi Perak tidak akan menjual, menyewakan atau memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga yang membolehkan mereka menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, maklumat peribadi anda boleh dikongsi dengan entiti undang-undang dalam Instrumen Automasi Perak dan dengan pengedar, ejen dan wakilnya di seluruh dunia, yang mungkin berkomunikasi dengan anda mengenai produk kami atau tawaran istimewa yang mungkin berguna bagi anda. Semua pihak tersebut akan melindungi maklumat peribadi anda mengikut polisi privasi ini.

Kami mungkin memerlukan syarikat lain untuk membantu kami menyediakan beberapa perkhidmatan (seperti perkhidmatan penghantaran). Maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi yang akan kami berikan kepada syarikat tersebut akan terhad kepada maklumat yang diperlukan untuk tujuan melaksanakan fungsi tersebut. Kami menghendaki syarikat-syarikat ini untuk melindungi maklumat peribadi anda dan tidak menggunakan maklumat anda untuk tujuan lain yang tidak dibenarkan oleh kami.

Halaman ini Dasar Privasi dan Keselamatan adalah sebahagian dari Perjanjian ini, dan anda setuju bahawa penggunaan data seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi dan Keselamatan bukanlah pelanggaran hak privasi atau publisiti anda yang dapat dilakukan. Amalan maklumat laman web ini dijelaskan lebih lanjut dalam Dasar Privasi dan Keselamatannya.

Instrumen Automasi Perak dapat memantau corak lalu lintas pengunjung untuk menganalisis apa yang disukai dan tidak disukai oleh pengunjung mengenai penawarannya untuk memberikan perkhidmatan terbaik. Alamat IP dikumpulkan untuk tujuan memperbaiki laman web kami.


DMCA.com Protection Status